Styrelsemöte 18:e juni 2019

 Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte den 18 juni 2019

Närvarande: Lisa Bergström-Svahn, Ylva Henriksson, Benny Karlsson, Kent Olsson samt Bengt Olhagen.

  1. Nostalgitripp 2019

Vi firade 10 årsjubileum i strålande väder. 168 registrerade fordon/maskiner. Det var

fullt med bilar på planen ca 230 fordon och bortåt 1500 besökare.

Vi serverade ca 300 koppar kaffe, 5 paket gick åt. Minst 300 bullar åts upp, 4 l mjölk

och 1 fl saft förbrukades.

Vad kan förbättras?

–  jury bedömning kan diskuteras. Ersättas av lottning av priser i var klass?

–  enhetlig utformning av lottsedlar mht inlämningsställe och senaste tidpunkt för inl.

–  fordonsinfo behöver redigeras.

–  finare kakor efterfrågades tex mazariner eller dammsugare.

–  frågan om entréavgift diskuterades. Bengt avrådde till detta mht kulturstödet.

–  Byalagets kaffeservering bör skyltas upp.

Träff på Solhällan för de som hjälpte till diskuterades, Kent kollar om det passar den

24-25 aug. Kent bjuder in de som ställde upp.

  1. Byte av bank för Byalaget

      Bengt informerade att han skall träffa Sparbanken Syd den 26:e juni för att öppna ett

konto. Nordeas opersonliga och dåliga service är ej längre acceptabel.

  1. Vattning av blommor i de tre krukorna på Storgatan

       Bengt informerade att han vattnar blommorna i juni.

Ylva och Lisa tar över i juli och Benny i augusti.

  1. Present till Hillevi

      Ylva föreslog att Byalaget skall ge Hillevi en present för hennes insatser för Byalaget.

Mötet beslutade inköpa vitt vin samt en blomma att överlämnas vid träff på Solhällan.

Bengt och Ylva köper in.

  1. Mötet avslutades 

      Bengt tackade för fina insatser under det gångna halvåret och önskade alla en riktigt skön

sommar.

Vid tangenterna

Bengt Olhagen

Kommentarer inaktiverade.