Protokoll Styrelsemöte 15:e April 2019

Närvarande: Lisa Bergström-Svahn, Anita Ecorcheville, Ylva Henriksson, Benny Karlsson, Kent Olsson samt Bengt Olhagen.

  1. Besök på Backåkra den 16:e maj kl 18.30

Bengt skickar e-post information till Byalagets medlemmar. Skall innehålla text om att det är för ett begränsat antal deltagare, först till kvarn etc. Besöket är gratis för medlemmarna, de som önskar fika måste betala detta själva 50 kr, samt anmäla detta senast den 8:e maj. Ylva tar emot anmälningarna via e-post, miklagard@telia.com .

  1. Byalagsrådets samrådsmöte med kommunen den 6:e maj kl 15 i Nya Rådhuset

Lisa och Ylva deltager från Löderups Byalag. Bengt skickar dagordning när den är tillgänglig.

  1. Teater i Glemmingebro

Vid planeringsmötet den 3:e april beslutades att flytta barnteatern till hösten.

Preliminärt datum söndagen den 6:e oktober. Vuxenteatern planeras till lördagen den 16:e november.

Nästa möte äger rum den 25:e september kl 19 i Glemmingebro.

  1. Sponsring av Multisportanläggningen

Förfrågan har inkommit från Löderups Idrottsförening (Ivan Olsson) om Byalaget kan sponsra verksamheten med 5000 kr. Pengarna skall användas för fortsatt utveckling kring hur vi kan skapa hälsa och motion i Löderup.

Beslutades att Byalaget skall bifalla förfrågan och sponsra 5000 kr.

  1. Möte med kommunens fritidschef m.fl. den 15 april

Ylva redogjorde kort för vad som diskuterades vid mötet där hon och Ivan deltog från Byalaget.

  1. Nostalgitripp 2019

Kent informerade att det behövs mer frivilliga för hänvisning på parkeringen.

  1. Nästa styrelsemöte

Nästa möte tisdagen den 21:a maj kl 19 i biblioteket.

Vid tangenterna

Bengt Olhagen

Kommentarer inaktiverade.