Protokoll från Löderups Byalags konstituerande styrelsemöte den 2 april 2019

Närvarande: Lisa Bergström-Svahn, Anita Ecorcheville, Göran Göransson, Ylva Henriksson, Benny Karlsson, Bengt Olhagen, Kent Olsson, samt Lennart Söderlund.

  • 1. Bengt Olhagen förklarade mötet öppnat.
  • 2. Till mötesordförande valdes Bengt Olhagen.
  • 3. Till mötessekreterare valdes Lennart Söderlund.
  • 4. Till justerare valdes Anita Ecorcheville och Benny Karlsson.
  • 5. Till föreningens kassör valdes Ylva Henriksson.
  • 6. Föreningens ordförande Bengt Olhagen och föreningens kassör Ylva Henriksson tecknar föreningens firma var för sig.
  • 7. Mötet förklarades avslutat.

______________________

Lennart Söderlund, sekreterare

tel. 0708648317

______________________                                                ______________________

Anita Ecorcheville, justerare                                                              Benny Karlsson, justerare

tel. 0763466693                                                                                   tel. 0733224575

Kommentarer inaktiverade.