Protokoll från Löderup Byalags styrelsemöte den 2 april 2019

Närvarande: Lisa Bergström-Svahn, Anita Ecorcheville, Göran Göransson, Ylva Henriksson, Benny Karlsson, Bengt Olhagen, Kent Olsson, samt Lennart Söderlund

Vårens program.

  1. 15 april kl. 19, i Skolans matsal. Möte med polisen om stöldskyddsåtgärder. Fortfarande lite oklart om namnet på polisen ifråga. Kaffe och kaka. Lisa handlar kakor.

16 maj kl. 18.30 besök vid Dag Hamarskjölds Backåkra. Obligatorisk anmälan. Hittills ca 20 anmälda. Vi kan dock vara upp till 40 personer. Kostnad 2,5 tkr. Inträdesavgiften betalar Byalaget. Däremot får de som önskar kaffe och kaka betala kostnaden själva – 50 kronor.

2.Byalagsrådsmöte 29 april kl. 18.30 i Rögla. Lennart åker dit.
3.Byalagssamrådsmöte med kommunen 6 maj kl. 15 i Gamla Rådhuset. Lisa och Ylva deltar     från Löderups Byalag.
4.Byalagssamrådsmöte 4 mars. Anita deltog och rapporterade. Utförligare information finns i protokollet från mötet.

5.Ystad kommuns översiktsplan till 2030. Löderup omnämns ett antal gånger med mer eller mindre träffande kommentarer. Invånarantalet uppgår till 653. Löderup är en serviceort, näst intill en utvecklingsort. Dock hela tiden en by. Bengt har skrivit en kommentar kring frågorna som kommer skickas in till kommunen. Betydelsen av järnväg är nog överdriven i planen.

6.Barnteater i Glemmingebro. Onsdag den 3 april 2019 kommer det första planeringsmötet vara. Anita och Bengt åker dit.

7. Inför Nostalgitrippen. Ytterligare en bedömningsdomare av bilarna vore önskvärt. Helst någon som kan något om bilar, dess skönhet och värde. Kontakta Kent om ni har något förslag. 

  1. Nästa styrelsemöte kommer hållas efter ”polismötet” den 15 april.

Vid tangenterna

Lennart

Kommentarer inaktiverade.