Verksamhetsberättelse för Löderups Byalag år 2018 – 2019

Verksamhetsberättelse för Löderups Byalag år 2018 – 2019

Byalagets styrelse:

Ordförande:              Göran Göransson

Kassör:                      Bengt Olhagen

Sekreterare:               Lennart Söderlund

Övriga ledamöter:     Anita Ecorcheville, Ylva Henriksson, Benny Karlsson, Ivan Olsson

Kent Olsson samt Gunnel Åkesson.

Revisor:                    Sven Hansson

Revisorssuppleant:   Birgitta Larsson

Valberedning:          Martin Alfredsson, Pekka Kaski samt Torsten Thuresson

Medlemmar:            249 betalande.

Styrelsemöten:          7 protokollförda möten, därutöver 1 ej protokollfört möte. 

Byalagsstämma:      2018 års stämma hölls den 4:e april. Närvarande var 35 medlemmar. Systrarna Lindskog berättade om sin verksamhet inom Trädgård/Design/Trädgårdsservice.

Möte med Byalagsrådet: Byalaget har varit representerat vid 4 möten.

Samrådsmöte med kommunen: Byalaget har varit representerat vid 4 möten

Fokus på Byarna: Lekplatsen vid Multisportanläggningen har färdigställts. Byalaget har ansökt om medel för belysning av lekplatsen, grillplatsen och gångvägar i området samt för ett utomhus gym för äldre. Ansökan har dock ännu ej beviljats.

Multisportanläggningen: I juli/aug hölls Tennis Camp och Sommarlovsaktiviteter på banorna. Allt under mottot: Mer tennis till Österlen! Många spelade. Allt från de lite äldre till de lovande ungdomarna. Lyckat!

Årets övriga aktiviteter

Följande aktiviteter har Byalaget anordnat under verksamhetsåret. Finansiering har skett genom kulturbidrag från Ystads kommun, medlemsavgifter, entréavgifter och sponsring.

– Skylten ”Välkommen till Löderup” vid södra infarten har renoverats.

– Byalagets boulelag har spelat nästan hela året på byns bana norr om fotbollsplanen. Ett lag har tävlat inom seniorboulen i Simrishamn.

– Byalaget har efter 14 år slutat ha ansvaret för bibliotekets öppethållande på torsdagar. Insatsen var ej längre motiverad då biblioteket har infört ”meröppet ”, dvs att man kan logga in själv och låna/lämna tillbaka böcker även när bibliotekspersonal inte finns närvarande.

2018-04-16 Ystads Stadsantikvarie Karl Ekberg informerade om bevarandefrågor och byggnadsantikvariska projekt. Ett samarrangemang med Södra Ingelstads Härads Hembygdsförening.

2018-05-02 Författarkväll med högaktuella Emmy Abrahamson från Peppinge. Den stora världen i den lilla tätorten Löderup. En givande kväll.

2018-05-05 Barnteater i Glemmingebro i ett samarrangemang med Hagestads, Glemminges och Ingelstorps byalag. Pjäsen ”Pladask” presenterades av Expressteatern.

2018-05-21 Byavandring med kommunledningen. Bl.a. diskuterades åtgärder mot översvämning, ovårdade fastigheter, råttor i avloppsnätet, trafiksäker övergång till multisportanläggningen.

2018-06-04 Plantering av sommarblommor i 3 stora krukor längs Storgatan. Hillevi Olsson och Thore Nilsson har vattnat blommorna under sommaren.

2018-06-06 Nostalgitripp med utställning av veteranfordon – bilar, traktorer, tändkulemotorer, mopeder, vattensprutor och annat. Nostalgitrippen är Byalagets evenemang som lockar flest besökare. Cirka 240 utställda fordon och många hundratals besökare. Live musik. Korvgrillning, kaffe, kakor, hamburgare. Ett Event helt enkelt!  Efterfest på Solhällan med än mer musik, gratis inträde och mat.

2018-09-26 Föredrag om Chili i mat och odling av Kerstin Rosengren från Himlabackens Chili. Det var starka, spännande och ibland ovana smaker.

2018-10-27 Teater i Glemmingebro, i ett samarrangemang med Hagestads, Glemminges och Ingelstorps byalag. Ystad Stadsteater presenterade ”Den sista födelsedagen. Ett mordmysterium”. En spännande kväll med god uppslutning och njutbar pumpasoppa sponsrad av den lokala storproducenten Leif Nilsson.

2018-10-29 Möte med VA-chefen Christina Molin angående åtgärder mot översvämning. Än är inte sista ordet sagt. Östra Långgatan har fortfarande problem ibland.

2018-11-03 Österlen Lyser firades med ca 200 marschaller utmed Storgatan samt servering av gulaschsoppa (med hemligt recept) vid Lantmännen i Löderups citycentrum.

2018-11-06 Plantering av lökar i de tre stora krukorna på Storgatan.

2019-01-08 Informationskväll för nyinflyttade. Fyra nyinflyttade samt styrelsen deltog i sammankomsten. Alla var belåtna, de nyinflyttade var glada att de flyttat hit och styrelsen var glad att de bodde här.

2019-02-01 Vinprovning i församlingshemmet. Viner från Australien och Nya Zeeland testades. Nästa gång kanske det blir Österlenviner.

2019-02-13 Information om Solenergi av Eva Hansson, Energi- och Klimatrådgivare i Tomelilla och Ystads kommuner. Klimat och sol ligger i tiden, så även i Löderup.

Kommentarer inaktiverade.