Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte den 5:e februari 2019

Närvarande: Ylva Henriksson, Anita Ecorcheville, Kent Olsson, Göran Göransson samt
Bengt Olhagen.

  1. Informationsmöte om Solel den 13:e feb. kl 18.30 i skolans matsal

Eva Hansson informerar. Göran rapporterar om sin anläggning, kostnader, producerad el mm.

  1. Byalagsstämma i Församlingshemmet den 25:e mars kl 19

      En del dokument skall färdigställas. Bengt ordnar ekonomisk sammanställning samt gör

underlag till verksamhetsberättelse som sedan färdigställs och kopieras av Lennart/ Göran.

Bengt skriver ut och kopierar dagordning.

  1. Möte med Polisen om brottsförebyggande åtgärder

Göran har fått kontakt men inget datum bestämt. Någon gång i april.

Mer information läggs ut på hemsidan när det är fastlagt.

  1. Guidad visning av Backåkra

      Planerad i maj med Intendenten Karin Erlandsson.

  1. SWISH

Bengt har talat med Nordea, fast kostnad 500 kr/år samt 2 kr/transaktion. Bara mottagning   av pengar.

Mötet tyckte det var för dyrt. Alternativ får undersökas.

  1. Byalagsrådets årsmöte den 4:e feb. 2019

      Bengt sammanfattade kort vad som avhandlats.

  1. Nästa samrådsmöte med kommunen den 4:e mars kl 15.30 i Nya Rådhuset

      Följande frågor kommer bl.a. upp på dagordningen :

#  Information om BLR årsmöte

#  Inf. om samverkansdokumentet

#  Tågstopp i Svarte, parkeringsproblem

#  Översiktsplan för byarna

#  Landsbygdsstrategi för Ystads Kommun, förberedande arbetsgrupp.

      Bengt är bortrest, Anita deltager.

  1. Möte om invasiva arter

      Ylva har deltagit i möte om invasiva arter och dess bekämpning.

Mötet tyckte det vore bra om sådant möte kunde ske i Löderup till hösten.

Ylva undersöker.

  1. Nästa utskick

      Beslutades att det skall skrivas och kopieras samt delas ut snarast möjligt.

  1. Nästa styrelsemöte

       Beslutas vid årsstämman.                          Vid tangenterna / Bengt Olhagen

 

Kommentarer inaktiverade.