Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte den 16 januari 2019

Närvarande: Anita Ecorcheville, Göran Göransson, Ylva Henriksson, Benny Karlsson, Bengt Olhagen, Kent Olsson, samt Lennart Söderlund.

  • 1. Föregående styrelseprotokoll från 12 november 2018

Kan noteras att Byalget erhållit 15 tkr från Kulturnämnden för musik, författare, Backåkrabesök. Ylva har varit på Byalagssammankomst. Belysning av träd vid södra infarten – Kent och Krister kollar. Kan ev. finansieras med överskottet från Löderupsboken. Till informationsmötet för nyinflyttade kom 4 personer från 3 hushåll, utöver deltagarna från styrelsen.

  • 2. Vårens program

Januari

Vinprovning 1 februari.

Februari

Solenergi. Eva Hansson, Energi- och Klimatrådgivare i Tomelilla och Ystads kommuner.

Mötet blir onsdagen den 13 feb. kl 18.30 i skolans matsal.

Mars

Byalagets årsmöte måndagen 25 mars i Församlingshemmet, kl. 19?. Torsten Turesson talar.

April

Möte om brottsförebyggande åtgärder med Polisen. Tid, dag och talare meddelas senare. Göran och Kent kollar.

Maj

Guidad visning av Hammarskölds Backåkra. Tid och närmare information kommer. Göran har hand om det hele.

Juni.

Nostalgitrippen tionde upplaga 6 juni. Orkestern är ordnad, ljudanläggning på gång, dekaler ska tryckas, Solhällan ställer upp, osv. Det mesta verkar med andra ord klart.

  • 3. Utskick/utdelning av programmet för våren 2019

Programmet inför våren ska delas ut senast 26 februari. Benny kopierar med teknisk support av Kent.

  • 4. Övriga frågor

Swish till Byalaget diskuterades. Lökarna börjar spira. Kanske bör Byalaget bidra till kampen för varsam renovering av hus – t.ex. linoljefärg.

  • 5 Nästa styrelsemöte

kommer hållas den tisdagen den 5 februari 2019 kl. 19 i Biblioteket.

Vid tangenterna / Lennart Söderlund

Kommentarer inaktiverade.