Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte den 12 november 2018

Närvarande: Anita Ecorcheville, Göran Göransson, Ylva Henriksson, Benny Karlsson,
Kent Olsson, Gunnel Åkesson samt Bengt Olhagen.

 1. Ansökan om kulturstöd

      –  Separat visning av Backåkra. Möjligt att ordna för max 30 personer till en kostnad av

2500 kr. Lämpligen i maj med efterföljande picknik. Göran återkommer.

–   Musik vid Nostalgitripp 2019. Kent har bokat bandet ” The real aces ”.

–   Författarkväll till våren. Författaren Johan Lindblad föreslås.

 1. Österlen lyser

      Lyckat arrangemang tack vare fint väder. 50 portioner soppa serverades.

 1. Informationskväll för nyinflyttade

Beslutades att flytta denna kväll till januari 2019. Göran kollar om Församlingshemmet är ledigt den 8 eller den 9 jan.

 1. Möte om brottsförebyggande åtgärder

      Svårt att boka tid med polisen. Göran försöker få till ett möte i februari.

 1. Vinprovning

       Bäst en fredag i slutet av januari. Kent kollar.

 1. Informationskväll om solel.

      Lämplig tid under våren undersöks.

 1. Möte med Byalagsrådet den 19 nov. i Snårestad

      Bengt är bortrest. Gunnel kollar om hon kan, om ej får Ylva eller Göran ställa upp.

OBS att föranmälan behövs senast den 16 nov.

 1. Ansökan om Fokus på byarna

      Beslutades att skicka in ansökan om samma åtgärder som för 2018.

Bengt gör detta.

 1. Möte om bättre utnyttjande av Multisportanläggningen

      Göran informerade om att ett möte med fritidschefen och rektorn skall äga rum den

28 nov. kl 16 hos BUN. Ivan kan ej deltaga men har skrivit ett underlag för diskussion om

hur man kan aktivera skolans elever att utnyttja anläggningen. Göran och Ylva deltager i

mötet.

 1. Uppföljning av Byavandringen 2018 

–  Centrumskylten, syns inte när man kommer från Ystad

       –  Översvämning av Ö Långgatan. Bengt har haft ett möte på plats med VA chefen som

utlovade ny utredning av problemet.

–   Dammen vid Fabriksgatan. Ännu ingen åtgärd med fallfärdiga träd utmed dammen.

–   Fabriksgatan, markering som skiljer gatan från Lokalföreningens verksamhet är

nödvändig.

–   Ovårdade fastigheter. Oacceptabelt att kommunen ej agerar mer.

–    Lädergatan dåligt utförd asfaltering. Kommunen gör inget i nuläget. Har man betalt

Entreprenören för detta?

Bengt skriver kommentarer till kommunen.

 1. Information om felanmälan till Ystads kommun

       Ett felanmälningssystem finns på kommunens hemsida för anmälan om trasig

gatubelysning, potthål i gatan och annat som ej fungerar. Nu även som app Felanmälan

Ystads kommun.

https://www.ystad.se/bygg-miljo/felanmälan-alla-kategorier/

 1. Byalagets deltagande i Löderups Julmarknad

Beslutades att ej deltaga då byalaget ej kan bidraga med något.

 1. Plantering av lökar (punkt tillagd efter mötet)

       Plantering av lökar utfördes den 6 nov. i de tre planteringskrukorna som står i byn.

Det är ett försök, hoppas att krukorna ej fryser sönder när de står ute hela vintern.

 1. Avslutningsmöte den 12 dec. 2018

Vi träffas hos Una och Göran kl 18.30 för lite förtäring.

Vid tangenterna / Bengt Olhagen

 

 

Kommentarer inaktiverade.