Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte den 11 september 2018

Närvarande: Anita Ecorcheville, Göran Göransson, Ylva Henriksson, Benny Karlsson, Kent Olsson, Bengt Olhagen, Lennart Söderlund samt Gunnel Åkesson.

  1. Föregående styrelseprotokoll från 2 juli 2018

Protokollet lades till handlingarna. Mer information om sponsorer och annat i förhållande till Multisportanläggningen kommer behandlas vid nästa möte.

  1. Välkommen till Löderup skylten

Resultatet med den nya skylten är tillfredsställande. Tillägg om Multisportanläggningen ska ordnas till våren. Kent talar med berörda.

  1. Nostalgitripp 2018

Nostalgitrippen innebar en stor besöksmässig framgång och gav ett visst ekonomiskt överskott.

  1. Ansökan om kulturstöd

Bengt har skickat in en ansökan på ca 18 tkr

Separat visning av Backåkra för boende i närområdet. Göran kollar möjligheten till våren.

– Musik vid Nostalgitripp 2019

– Författarkväll till våren

  1. Höstens program

– 26 september Chiliafton med Kerstin Rosengren den 26 september kl. 19 i Församlingshemmet. Obligatorisk anmälan till Anita via mail eller telefon senast 21 september.

– 27 oktober teater i Glemmingebro. Planeringsmöte 19 september.

– 3 november Österlen lyser med soppa och marschaller.

Informationskväll för nyinflyttade. Någon gång i oktober, november.

– Möte med polisen om brottsförebyggande åtgärder. Någon gång i november. Göran.

  1. Till Våren 2019

Informationskväll om solel. Göran.

Talare till stämman. Lennart stämmer av med Torsten

  1. Byalagsrådsmötet

Bengt rapporterade om senaste byalagsrådsmötet. Regeringen har anslaget ett antal miljoner som ska vara öronmärkta till landsbygden. Rådsmötet ska bl.a. se att pengarna används till angivna mål. Landsbygdsstrategi saknas i Ystad kommun. Grönytor bör prioriteras. Skräpigt vid återvinningen. I Löderup svämmar det fortfarande över ibland (Bengt kollar). Toaletterna i Löderup fortfarande ett oklart ärende. Skärmtak till grillplatsen kan behövas, osv.

Vid tangenterna / Lennart Söderlund

Kommentarer inaktiverade.