Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte den 2:a juli 2018

Närvarande: Benny Karlsson, Kent Olsson, Ivan Olsson, Göran Göransson, Gunnel Åkesson,

Ylva Henriksson och Bengt Olhagen.

  1. Tennis och multisportaktiviteter under sommaren

18 juli – 20 juli   Tennis Camp

30 juli – 7 aug.   Sommarlovsaktiviteter med tränare för olika sporter

17 aug.- 18 aug. Byamästerskap med final på Saltsjöbadens tennisbana

Ivan organiserar och sammanställer allt i ett informationsblad som han kopierar i 450 ex.

Byalaget hjälper till med utdelning. Bengt fördelar bladen till utdelarna. Gunnel, Ylva och

Göran kan hjälpa till att dela ut.

  1. Välkommen till Löderup skylten

Beslutades att skylten skall ha gul bakgrund som de gamla skyltarna.

Kent kollar möjligheten att ha en tilläggsskylt under med hänvisning till

Multisportanläggningen.

  1. Nostalgitripp 2018

      Återigen en folkfest, ca 240 utställda fordon och massor med besökare.

Förbättringar diskuterades inför nästa år då det firas 10 årsjubileum, ny dekal trycks.

–  Ändrad infart för bilar till Västra sidan av  gröna siloanläggningen.

–  Tydligare skyltning för incheckning av bilar.

–  SWISH betalning skall ordnas för Byalaget.

–  Nytt musikband har kontaktats, The Real Aces från Simrishamn.

–  Ägaren till traktor med höskrinda som kör runt med barn kontaktas med avseende på

säkerheten, kompletterande skydd föreslås. Denna körning är ej sanktionerad av

Byalaget, det är dock ett uppskattat arrangemang som vi hoppas kan fortsätta.

 

Det beslutades att alla funktionärer som arbetat med arrangemanget blir bjudna på entré

till Solhällans program den 18 aug. OBS obligatorisk anmälan om deltagande till Kent

senast den 15 juli.

  1. Ansökan om kulturstöd

      Ansökan skall troligen vara inne senast den 30:e augusti.

      Bengt skickar in ansökan om stöd för följande punkter:

–   Separat visning av Backåkra för boende i närområdet. ( Göran kollar möjligheten )

–   Musik vid Nostalgitripp 2019

–   Författarkväll

  1. Höstens program

      –   Chiliafton med Kerstin Rosengren. Bengt kollar om hon kan ställa upp i slutet av sept.

–   Teater i Glemmingebro

–   Österlen lyser

–   Informationskväll för nyinflyttade

–   Möte med polisen om brottsförebyggande åtgärder  (punkt tillagd av Bengt )

–   Informationskväll om solel   (punkt tillagd av Bengt )

Ett STORT TACK till Una och Göran för mat och dryck!

Vid tangenterna /  Bengt Olhagen

Kommentarer inaktiverade.