Stadsantikvarie Karl Ekberg kommer till Församlingshemmet måndag 16:E april

Information om bevarandeplan . Hembyggdsföreningen  är arrangör, fika bjuds! Alla Hjärtligt Välkomna!

Kommentarer inaktiverade.