Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte den 16:e april 2018

Närvarande: Göran Göransson, Kent Olsson, Gunnel Åkesson, Ylva Henriksson,

Anita Ecorcheville och Bengt Olhagen.

  1. Uppföljning av Byavandring 2016

      Mötet följde upp det av Anneli Bergström översända underlaget.

      Bengt svarar till Anneli.                   

 

  1. Nya punkter för Byavandring den 21:a maj 2018 kl 10.00

      Samling vid multisportanläggningen.                       

 –   Vad händer med f.d. lekplatsen?

–   Vad händer med gamla tennisbanan?

–   Byn har problem med råttor i avloppsledningarna. Vad göres?

–   Förekomst/behov av skyddsrum i Löderup?

–   Belysning av lekplats och gångvägar runt multisportanläggningen.

–   Trafiksäker övergång från skolan till multisportanläggningen.

–   Flyttning av skylt ”Centrum”, flyttad men syns ej när man kommer från Ystad.

–   Viss rensning vid S dammen av nedfallna träd och buskar.

 

Bengt informerar Anneli Bergström.

 

  1. Möte med Byalagsrådet i Köpingebro den 23 april

      Bengt deltager.

  1. Författarkväll med Emmy Abrahamson den 2 maj kl 19

Gunnel påminner Emmy.

Göran ordnar en blomma till Emmy.

Bengt är bortrest och kan ej medverka.

Bengt informerar Gunnel och Ylva om larm, inköp mm fredagen den 27 april kl 17

i skolan. 

  1. Barnteater i Glemmingebro den 5 maj kl 14

      Anita hjälper till.

  1. Samrådsmöte med kommunen den 7:e maj kl 14-16

      Bengt är fortfarande bortrest.

Anita deltager.

  1. Nästa möte

      Någon gång efter den 11 maj.

Vid tangenterna

Bengt Olhagen

Kommentarer inaktiverade.