Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte den 13:e mars 2018

Närvarande: Göran Göransson, Kent Olsson, Gunnel Åkesson, Anita Ecorcheville, Benny Karlsson, Bengt Olhagen samt inbjuden Lena Malmquist för punkt 1 nedan.

  1. Meröppet på biblioteksfilialen i Löderup

Lena informerade om att förberedelser för meröppet pågår för fullt och invigning planeras lördagen den 7 april. Tiden är ej fastlagd men mötet föreslog kl 10 – 12.

Lena återkommer med mer information.

Byalaget hjälper till med att sprida information om invigningen, dels via hemsidan, facebook och via e-mail till de medlemmar som har uppgivit sådan adress.

Biblioteket behöver plats i ett skåp för en dammsugare och frågade om Byalaget har utrymme i sitt skåp. Bengt svarade att tyvärr är skåpet fullt, andra alternativ måste undersökas.

Lena lovade att hjälpa till med att sprida information om Byalagets författarkväll den 2 maj, då Emmy Abrahamson besöker Löderup.

 Möte om vandalisering i byarna

Göran deltog i det välbesökta mötet i Ingelstorp den 20:e feb.

Närpolischefen informerade att de kan göra lite pga brist på personal.

Han uppmanade till grannsamverkan mot brott.

 Samrådsmöte med kommunen den1 mars

      Detta möte blev inställt pga snöhinder. Nytt möte den 15 mars,

Gunnel deltager.

  1. Byalagsstämma i Församlingshemmet den 4:e april kl 19

Vi har tillgång till lokalen kl 18.30. Vi behöver vara flera som hjälper till!   Bengt ordnar med nyckel. Benny påminner Systrarna Lindskog.

Bengt köper in vin, ost mm.

Frågan om vandalisering mm och grannsamverkan tages upp på stämman.

  1. Byavandring med kommunens representanter den 21:a maj kl 10-12

     –  Vandalisering, grannsamverkan tages upp.

–   Frågan om skyddsrum tages upp.

–   Försköning runt N dammen.

  1. Nostalgitripp 2018

Kent hör med Hagströms om estrad i form av ett täckt lastbilssläp.

Sponsorkontakter diskuterades.

  1. Renovering av Välkomstskylt

      Kent informerade att det är på gång. 

 Multisportarenan

      Toaletten är tillbaka satt.

Göran tar upp frågan om belysning av lekplatsen med parkchefen.

  1. Nästa möte

Tid beslutas vid byalagsstämman den 4:e april

Vid tangenterna

Bengt Olhagen

Kommentarer inaktiverade.