Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte den 12:e februari 2018

Närvarande: Göran Göransson, Anita Ecorcheville, Ivan Olsson, Kent Olsson, Gunnel Åkesson, Lena Hörnell, Benny Karlsson och Bengt Olhagen.

 1. Ovårdade fastigheter i Löderup

      Myndighetsnämnden har behandlat anmälan om ovårdad byggnad/tomt, Svalan 10                    och avskrivit ärendet.

 1. Möte om vandalisering i byarna

     Ingelstorp har tagit initiativ till ett möte den 20:e februari för att diskutera åtgärder för att

komma till rätta med problemen. Göran deltager.

 1. Samrådsmöte med kommunen den 1 mars kl 15 i Nya Rådhuset

      Gunnel deltager. Tar upp frågan om att BRÅ även omfattar byarna. 

 1. Byalagsstämma i Församlingshemmet onsdagen den 4 april kl 19 00

     Vi inleder med sedvanliga årsmötesförhandlingar, därefter berättar Systrarna Lindskog om

sin verksamhet.

 1. Ystads Stadsantikvarie Karl Ekberg besöker Löderup den 16:e april kl 19

      Vi träffas i Församlingshemmet, Hembygdsföreningen bokar lokal och organiserar fika.

 1. Författarkväll med Emmy Abrahamson onsdagen den 2:a maj kl 19

     Vi träffas i skolans matsal. Gratis entré, vi bjuder på fika. Alla i styrelsen måste

     sprida information om Emmy för att det skall komma många åhörare.

 1. Barnteater i Glemmingebro den 5 maj kl 14

Pjäsen ” Pladask” spelas. Gratis entré.

 1. Byavandring med kommunens representanter sker den 21:a maj kl 10 – 12

Ärenden som skall tagas upp bör meddelas i förväg till kommunen (Anneli B.)

Tänk igenom och kom med förslag till nästa möte!

 1. Ystads kampanj mot nedskräpning äger rum 16 april-18 maj.

Byalaget har blivit tillfrågad om vi vill medverka i år.

Mötet beslutade att ej deltaga, inget behov i byn och stranden faller utanför

verksamhetsområdet. Göran svarar kommunen.

 1. Kontakter med Trafikverket

     Reinhold Eriksson har erbjudit sig att hjälpa till med att driva trafiksäkerhetsfrågor

som berör byn. Mötet tackade ja till erbjudandet och vill gärna ha hjälp med att lösa

ärendet med övergångsstället till Multisportanläggningen. Ett annat ärende är

behov av gatubelysning i Bärsärkakorset, Väg 9 – Österlenvägen.

 1. Utsmyckning i byarna

     Reinhold Eriksson och Lars Reje vill att även byarna skall få del av pengar till

     utsmyckning. De föreslår åtgärder vid N dammen. Mötet ber dem förbereda ett förslag

som kan tagas upp med kommunen vid Byavandringen den 21 maj.

 1. Nostalgitripp 2018

     Kent informerade om att de som ordnade högtalaranläggningen samt musikerna verkar

vara intresserade av att deltaga även i år. En estrad i form av ett täckt lastbilssläp önskas,

Kent hör med Hagströms.

 1. Multisportarenan

     Ivan informerade om att slutredovisning skett till Allmänna Arvsfonden.

Kodlås till tennisbanan kommer att installeras. Elanslutning av anläggningen måste

lösas permanent. Belysning av lekplats mm behövs. Detta är medtaget i ansökan om                 medel

till byarna. Göran kollar läget.

Toaletten togs bort före nyår, Ivan kontaktar berörda om att den skall sättas tillbaka.

Österlen Open förra året var mycket lyckad och skall genomföras även i år.

 1. Nästa utskick bör ske V10

     Innehåll: Punkt 4,5,6,7 och 8 ovan.

 1. Nästa möte tisdagen den 13:e mars kl 19 i biblioteket 

Vid tangenterna

     Bengt Olhagen      

     

Kommentarer inaktiverade.