Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte den 25 oktober 2017

Närvarande: Anita Ecorcheville, Göran Göransson, Lena Hörnell, Benny Karlsson,
Kent Olsson, Gunnel Åkesson och Bengt Olhagen.

 1. Österlen Lyser

       Tändning av marschaller startar ca 16.15 med Anita, Benny, Kent och Bengt.

       Beslutades att Byalaget skall köpa in en kokplatta för kokning av soppa.

Bengt köper in soppa mm och levererar till Gunnel.

Gunnel och Lennart står för kokning av soppa.

 1. Lekplats

      Arbetet har ännu inte påbörjats.

 1. Informationskväll för Nyinflyttade den 23 november kl 19 i Biblioteket

Bengt och Kent går igenom lista med nyinflyttade. Inbjudan delas ut i början på november

och svar om deltagande ges till Kent.

 1. Förslag till hastighetsbegränsning till 40 km/t

      Göran informerade om att svar har skickats till kommunen.

 1. Vanvårdade fastigheter

      Göran informerade om att YA kommer att följa upp ärendet. 

 1. Samrådsmöte den 9 okt.

      Bengt sammanfattade vad som diskuterats. 

 1. Ungdomsboendet

      Lena, Anita och Lennart hjälper till med läxläsning.

Verksamheten kommer att läggas ner i juni 2018.

 1. Kontaktlista med Byalagsrådet och Ystads kommun

      Listan får framöver bara innehålla 2  namn per byalag.

Beslutades att Göran och Bengt skall stå på listan.

 1. Plantering av lökar

      Beslutades att lökarna i år skall planteras vid S välkomstskylten till Löderup.

Anita, Gunnel och Bengt planterar på söndag den 29 okt. kl 10.

 1. Intagning av Blomsterkrukor

      Göran kontaktar Bengt om tid för inflyttning.

 1. ” Välkommen till Löderup”- skylten

        Den S skylten har blekts och måste förnyas, lämpligen till våren.

Kent tar in pris.

 1. Kommande vinprovning

        Lämplig tid i början av februari. Kent stämmer av med Mats A.

Vid tangenterna /  Bengt Olhagen

Kommentarer inaktiverade.