Protokoll från Löderups Byalags styrelsemöte den 14 september 2017

Närvarande:  Anita Ecorcheville, Göran Göransson, Lena Hörnell, Benny Karlsson,

Bengt Olhagen och Gunnel Åkesson.

  1. Översiktsplanen för Ystads kommun

Inga synpunkter framfördes utöver de som nämndes vid mötet med kommunen den 16 augusti.

  1. Cykelplan för Ystads kommun

      Inga kommentarer utöver de som tidigare framförts till kommunen.

  1. Besök av Tornväktaren i Löderup torsdagen den 28 september kl 19

     Bengt har bokat matsalen. Byalaget bjuder på fika. Gratis entré.

 Teater i Glemmingebro fredagen den 13 oktober kl 18

      OBS ändrad datum!

Sopptillverkning startar kl 11 med Lennart, Anita, Lena och Gunnel.

Ensemblen anländer kl 15. Bärhjälp av Göran J, Bengt, Anders och Lennart Söderberg.

Dukning startar kl 16 med Gun, Eivor och Elisabeth.

Mingel kl 18 förbereds av Bengt och Göran J.

Soppan serveras med början kl 18.45.

Kaffe och kaka serveras i pausen.

  1. Österlen Lyser lördagen den 4 november

      Bengt har meddelat programpunkter till föreningen Österlen Lyser.

  1. Kulturstöd för 2018

      Bengt har skickat in ansökan. Beslut i frågan tages först 2018.

  1. Flytt av lekplats

      Ännu har inget skett. Göran har påmint med mejl till kommunen.

  1. Byalagsrådets möte den 11 september i Sövestad.

      Bengt sammanfattade vad som diskuterats. Publika toaletter i byarna skall tagas upp på

nästa samrådsmöte med kommunen.

  1. Asfaltering av gator i Löderup

Kommunen har meddelat att en del gator kommer att asfalteras med start den 16 oktober.

Ber att byalaget informerar om detta.

  1. Nästa utskick kommer att ske i början av V38

 Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 25 okt. kl 19 i Biblioteket

Vid tangenterna

Bengt Olhagen

Kommentarer inaktiverade.