Protokoll för Löderups Byalags styrelsemöte den 22 augusti 2017

Närvarande: Göran Göransson, Lena Hörnell, Bengt Olhagen, Lennart Söderlund, Gunnel Åkesson.

  • 1. Ordförande förklarade mötet öppnat.
  • 2. Protokoll från senaste styrelsemötet 12 juni 2017

Protokollet lades till handlingarna. Lennart ska undersöka möjligheterna till vidare information om utställningen kring Löderups frivilliga brandkårs verksamhet.

  • 3. Översiktsplanen för Ystad kommun 2030

Styrelsen hade ett möte den 16 augusti med representanter för Ystad kommun om översiktsplanen. Denna plan finns tillgänglig på kommunens hemsida. Synpunkter mottages tacksamt.

  • 4. Cykelplan för Ystad kommun

Likaledes finns en Cykelplanför kommunen tillgänglig på kommunens hemsida. Även där välkomnas förslag på förändringar, förbättringar. Deadline är i slutet av september.

  • 5. Höstens program

Österlen Lyser lördag 4 november. Programpunkten ska meddelas senast den 1:a oktober till föreningen Österlen Lyser, vilket Bengt ansvarar för. Som vanligt kommer vi tända marshaller och servera soppa vid Lantmännens (klockan 18). Om nu vädret tillåter det.

Nyinflyttardagen torsdag 23 november kl. 19 i biblioteket. Alla under året nyinflyttade till Löderup kommer bli bjudna.

Teater i Glemminge lördag den 14:e oktober. Farsen ”Ett odjur till hembiträde” spelas. Kostnad 250 kronor inklusive välkomstglas, soppa, dryck, kaffe och kaka. Föranmälan obligatorisk. Mötet beslöt att: Medlemmar i Löderups Byalag kommer subventioneras av Byalaget med 100 kronor, vilket innebär att kostnaden blott kommer vara 150 kronor. Byalaget ansvarar för Pumpasoppan (Lennart).

Tornväktaren. Göran försöker locka Tornväktaren till ett möte i slutet av september. Författaraftnar har inte slagit så väl ut. Någon reservplan finns i innevarande stund.

Guidad tur på Ystad Teater. Göran undersöker möjligheterna till en guidad tur i på Teatern till våren.

  • 6. Övriga frågor

Byalaget gläds över Solhällans framgångar under den första säsongen.

Nästa utskick kommer ske i mitten av september.

  • 7. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 7 september kl. 19 i biblioteket.

  • 5. Mötet avslutande

Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat.

Anteckningar

Lennart Söderlund

Kommentarer inaktiverade.