VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016 – 2017

Löderups Byalag

Perioden mellan Byalagsstämmorna

Byalagets styrelse:
Ordförande: Göran Göransson
Kassör: Bengt Olhagen
Sekreterare: Lennart Söderlund
Webbansvarig: Kent Olsson
Övriga ledamöter: Anita Ecorcheville, Lena Hörnell, Benny Karlsson, Ivan Olsson,
Gunnel Åkesson.

Revisor: Sven Hansson. Supleant : Birgitta Larsson
Valberedning: Martin Alfredsson, Pekka Kaski och Torsten Thuresson

Medlemmar: 227 betalande medlemmar år 2016, fram till årsmötet 2017, vilket kan ställas i relation till SCB:s siffra på antalet innevånare i Löderup på drygt 500 personer.

Styrelsemöten: 8 protokollförda möten, därutöver 2 ej protokollförda möten.

Byalagsstämma: 2016 års stämma hölls den 12 april 2017. Närvarande var 45 medlemmar. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och den gångna verksamheten lades till handlingarna. Förfriskningar serverades. Kenneth Ovesson informerade om framtidsplanerna för Löderup egen dansbana: Solhällan. Pia berättade om Löderups eget bageri: Tårta på tårta.

 Möte med Byalagsrådet: Byalaget har varit representerat vid 4 möten.

Samrådsmöte med kommunen: Byalaget har varit representerat vid 4 möten.

Fokus på Löderup: Byalaget har haft löpande kontakter med ansvariga på kommunen. Av de ursprungliga idéerna och planerna har t.ex. promenadstig och grillplats vid södra dammen förverkligats.

 Multisportanläggningen: Tisdag den 14:e juni klockan 16.17 togs det första spadtaget till Multisportanläggningen av en grävskopa från Hagström. Samlade var barn, vuxna, kommunens representant, pensionärer och en journalist från Ystad Allehanda. Anläggningen startskott med pompa och ståt. Den 11:e november invigdes sedan anläggningen, med än större festligheter. Alla barnen från skolan kom tågande. Det dracks choklad och åts kanelbullar från Tårta på tårta. Representanter från Kommunen, pressen, allmänheten var närvarande. Musik hördes, tennisslag slogs.

 Medborgarförslag. Byalaget har t.ex. stått bakom ett medborgarförslag om att flytta lekplatsen och toaletten till Multisportanläggningen.

 Årets övriga aktiviteter
Följande aktiviteter har Byalaget anordnat under verksamhetsåret. Finansiering har skett genom kulturbidrag från Ystads kommun, medlemsavgifter, entréavgifter och sponsring.

Byalagets boulelag har spelat nästan hela året på Löderups egen boulebana. Lag har deltagit i seniorboulen Simrishamn och Korpen.

Byalaget har, liksom tidigare år, ansvarat för bibliotekets öppethållande på torsdagar.

Byalaget har hjälpt till med läxläsning för de ensamkommande flyktingbarnen på Hemmet.

2016-05-18 Vårträff hos ”Hemma på Örum”. Hans och Madeleine Helgesson informerade om verksamheten som bedrivs sedan februari 2014. Vi åt lax och potatis, beskådade utbudet av allehanda ting, njöt av miljön.

2016-06-03  Plantering av sommarblommor i stora krukor längs Storgatan. Blommorna skänkta av kommunen och arbetet utfördes av Byalaget. Hillevi Olsson och Thore Nilsson skötte och vattnade blommorna under sommaren.

2016-10-15 Barnteater Glemmingebro. Föreställningen ”Kaninkraschen” som framfördes av Teater 23 var mycket lyckad. Ca 50 personer såg föreställningen.

2016-06-06 Nostalgitrippen. Sammantaget var Nostalgitrippen även detta år en stor framgång. Vädret var dessutom som vanligt gynnsamt. Cirka 200 utställningsobjekt (bilar, mopeder, motorcyklar, traktorer, tändkulemotorer, en brandspruta, osv). Cirka 1 100 besökare. Musik spelades. Löderups IF serverade hamburgare, Hagestadsborgsvägen hemmagjord korv och Byalaget kaffe med tilltugg. Utställningen fick dessutom Motorhistoriska Riksförbundets (MHRF) pris för årets ”Dragkrog”, dvs. ett arrangemang som lockar (drar) många åskådare

2016-08-12 Grillkväll vid södra dammen, för byalagsmedlemmar, övriga intresserade och medhjälpare vid Nostalgitrippen.

2016-09-15 Byavandring med styrelsen och sju representanter från kommunen. Vandringen gick från Multisportanläggningen till de gamla tennisbanorna. Det diskuterades att flytta den gamla lekplatsen och den stängda toaletten (som ingen vet varför den placerades där den nu är) till Multisportanläggningen.

2016-09-28. Ett möte med dubbelt syfte på Löderupgården. Kommunen och pressen var representerad. För det första delade MHRF ut utmärkelsen ”Årets dragkrok” till Byalaget för nostalgitrippen. Dragkroken finns att beskåda hos Kent. För det andra och nog så viktigt: En permanent utställning av Löderups Frivilliga Brandkår presenterades. Byalaget fick överta arkivet, ett kassaskåp och även pekuniär kassa, på runt tusen kronor. Lennart Mattson har varit en av eldsjälarna.

2016-10-15 Soppteaterkväll i Glemmingebro. Ett samarrangemang med Byalagen i Hagestad, Kåseberga, Glemmingebro och Ystad Teaterförening. Lyckad och välbesökt kväll.

2016-10-28 Rosbetraktelser av Else Olsson från Roskraft. Uppslutningen var liten, troligen beroende på att fredag är en olämplig dag. Men vi som kom fick intressanta inblickar i världsroskonferenserna och rosor i Kina.

2016-11-05 Österlen Lyser, 200 marschaller tändes vid Storgatan. Byalaget bjöd på soppa vid Lokalföreningen. Vår by blev riktigt befolkad kvällstid.

2016-11-06 Plantering av ca 250 lökar skänkta av kommunen vid ödetomten S om bäcken vid infarten till Löderup söderifrån.

201-11-17 Informationskväll för nyinflyttade.

2017-01-27 Vinprovning av italienska viner. På grund av Kommunens policy, att inget alkoholhaltigt får serveras i skolorna, hölls träffen i Församlingshemmet.

2017-03-15 Besök hos Timåns hantverk i Löderups gamla brandstation. Byalaget visades runt av Ola. Det pratades, åts snacks och den nya funktionen av brandstationen beundrades.

Löderup 2017-04-19
Lennart Söderlund, sekreterare

Kommentarer inaktiverade.