Protokoll från Löderups Byalags Styrelsemöte den 29 mars 2017

Närvarande: Göran Göransson, Bengt Olhagen, Lena Hörnell, Ivan Olsson, Benny Karlsson,

Kent Olsson, Gunnel Åkesson.

  1. Inflyttade nyanlända

Då ingen som helst återkoppling kommit från Peter Eriksson på Ystad Kommun ang     inflyttningen av nyanlända med uppehållstillstånd beslöt styrelsen att tills vidare skjuta upp den planerade välkomst-träffen den 23 april.

  1. Timåns Hantverk Brandstationen

Varmt tack till Ola Nilsson som öppnade Brandstationen den 15 mars 2017 och visade sitt fantastiska hantverk för intresserade Löderupsbor.

  1. Årsmöte den 19 april 2017 kl. 19.00 i Församlingshemmet

Bengt inhandlar vin och tilltugg.

  1. Nostalgiträffen 6 juni 2017

Kent rapporterade att musikunderhållningen är bokad och att Löderups IF står för försäljning av hamburgare och Södra Kompaniet står för korvgrillning. Byalaget ansvarar för kaffeförsäljning.

  1. Tennis och Multisportarenan

Den 7 april ska bl a Ivan träffa Kommunens parkchef för att diskutera placering av toalett. Även placering av lekplatsen och framtida skötsel ska diskuteras.
Ystad Tennisklubb startar sin ungdomsverksamhet i Löderup den 1 maj.
Om intresse finns kommer det att finnas möjlighet att ordna tennisskola för vuxna.

  1. Cykelväg: Göran lämnar in förslag  om lämplig dragning av cykelväg.
  2. Vårträff Eklaholm den 10 maj

Gunnel tar emot anmälningar. Sista anmälningsdag den 3 maj.

Protokollet fört av

Gunnel Åkesson

Kommentarer inaktiverade.