Tennis & Multisportbanor Löderup

HÄLSA, MOTION OCH GLÄDJE I LÖDERUP

SPONTANIDROTT FÖR ALLA!

Sammanfattning

Projektet ”HÄLSA, MOTION OCH GLÄDJE I LÖDERUP – SPONTANIDROTT FÖR ALLA” har som målsättning att aktivera barn, ungdomar och vuxna genom idrott och motion. I Löderup är möjligheterna till spontanidrott obefintliga eftersom näridrottsplatser saknas. Idrotter utövas utanför Löderup, och bybor tvingas till biltransporter, blir utestängda och fysiskt inaktiva, med ohälsa som resultat. Speciellt drabbas barn från resurssvaga familjer.

Löderups Idrottsförening (IF) och byalag har därför påbörjat ett projekt som syftar till att skapa en mötesplats för spontanidrott med bredd och mångfald i fokus. En näridrottsplats ska anläggas så att många olika sporter kan utövas på fritiden, och som del i skolans verksamhet. Väl anläggningen på plats, föreslås Löderups IF driva anläggningen med verksamheter tillsammans med Löderups skola och andra idrottsföreningar. Spontanidrottandet ska varvas med organiserad verksamhet, som exempelvis prova-på-aktiviteter, i syfte att väcka intresse och rekrytera barn, ungdomar och vuxna till ett aktivare och hälsosammare liv.

Näridrottsplatsen ska anläggas centralt i Löderup och väntas stå färdig under våren 2016. Anläggningen har budgeterats till dryga två miljoner kronor, och projektgruppen söker om finansiellt stöd från Arvsfonden, Skåneidrotten, Ystad kommun, Lokalt näringsliv, Sparbanksstiftelserna Färs & Frosta och Syd.

Kommentarer inaktiverade.