Välkommen till Löderups byalag

Vill du vara med och påverka så att Löderup på Österlen förblir ett trevligt område att bo i och att vi får ha bra service och kommunikation? Då är Löderups byalag ett utmärkt forum för att få förslag framförda till berörda instanser i Ystads kommun.

Alla är välkomna som medlemmar och medlemsavgiften är 75:-/år. Betala in på plusgiro 12 92 593-9 och ange namn, adress, e-postadress och tel.nr.


Projektet ”Mer tennis på Österlen

Projektet ”Mer tennis på Österlen” i samarbete med Löderups Tennis & Muliti sport bjuder in till
tredagarscamp på tennisbanan i Löderup. Campet vänder sig till alla kategorier från minitennis
till vuxentennis. Dagligen blir det ett generöst pass.
Tid: 18-20 juli mellan 09.00 – 14.00
Avgift: 100 SEK för juniorer och 300 SEK för vuxna. Betalning sker innan start, kontant betalning alternativt swish.
Ansvarig tränare: Marcus Roswall
Anmälan: på mail till info@loderup.se senast den 15 juli innehållande namn, ålder, mobiltelefon
samt ungefärlig tennisnivå.
Gruppindelning & träningstid distribueras ut via mail den 17/7.
Varmt välkomna!
I samarbete med Skåneidrotten.