Välkommen till Löderups byalag

Vill du vara med och påverka så att Löderup på Österlen förblir ett trevligt område att bo i och att vi får ha bra service och kommunikation? Då är Löderups byalag ett utmärkt forum för att få förslag framförda till berörda instanser i Ystads kommun.

Alla är välkomna som medlemmar och medlemsavgiften är 75:-/år. Betala in på plusgiro 12 92 593-9 och ange namn, adress, e-postadress och tel.nr.


Vinprovning fredagen 9:e februari

Vinprovning kl 19 i församlingshemmet, provas under ledning av Mats AanesenShiraz / Syrah Vin från olika världsdelar det visas bilder och berättas kring vindistrikten.

Välkomna till en trevlig kväll, ca pris 200 kr Förbokning och medlemskap behövs! Ring Kent 0709 769611 senast 5/2